LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC V


ÔNG TRỊNH MINH QUAN* Chức vụ

Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

01/12/2013


* Sinh ngày:

1959


* Quê quán:

Thị trấn Hòa Bình - Hòa Bình - Bạc Liêu


* Nơi ở hiện nay:* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

27/04/1983


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân Tài chính kế toán


* Trình độ chính trị:

Cử nhân


ÔNG LỮ VIỆT THANH
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/2003

* Sinh ngày: 1958

* Quê quán: Vĩnh Lộc - Hồng Dân - Bạc Liêu

* Nơi ở hiện nay: Hưng Lợi, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/02/1980

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN THIỆN PHONG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 02/07/2009

* Sinh ngày: 1958

* Quê quán: Xã Thanh Đức - Long Hồ - Vĩnh Long

* Nơi ở hiện nay: Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 09/09/1988

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN DU TẤN
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 08/2011

* Sinh ngày: 1961

* Quê quán: Hiếu Phụng - Vũng Liêm - Vĩnh Long

* Nơi ở hiện nay: Trần Hưng Đạo, An Nghiệp, TP. Cần Thơ

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 13/10/1990

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp