LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IV
 
ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/1/2017

* Sinh ngày: 12/12/1963

* Quê quán: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

* Nơi ở hiện nay: Ba Đình - HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/03/1991

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG ĐẶNG QUANG TRUNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 02/05/2007

* Sinh ngày: 01/06/1957

* Quê quán: Thanh Liêm - Hà Nam

* Nơi ở hiện nay: Số 44 - Trần Chán Chiếu - P14 - Q5 - TPHCM

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 15/09/1979

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN CAO NGUYÊN
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/03/2012

* Sinh ngày: 24/04/1957

* Quê quán: Hưng Phúc - Hưng Nguyên - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: 201/67 đường Nguyễn Sỹ - Phường 26 – Q. Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 05/01/1983

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng Thuỷ lợi

* Trình độ chính trị: Cao cấp
 

ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÍN* Chức vụ

Phó Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

5/12/2014


* Sinh ngày:

12/11/1967


* Quê quán:

Hải Hoài - Hải Lăng - Quảng trị


* Nơi ở hiện nay:

76/55/7/12 đường Lê Văn Phan – P. Phú Thọ Hòa – Q. Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

17/04/1999


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Trung cấp

 

ÔNG VÕ VĂN THỌ

 * Chức vụ

Phó Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

20/11/2015


* Sinh ngày:

10/08/1969


* Quê quán:

Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An


* Nơi ở hiện nay:

33/8 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

27/07/2002


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Trung cấp