LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III
 

 ÔNG LÊ QUÍ HƯNG

* Chức vụ

Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

01/11/2016


* Sinh ngày:

1964


* Quê quán:

Đại Hồng - Đại Lộc -Quảng Nam


* Nơi ở hiện nay:* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

1994


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân Tài chính


* Trình độ chính trị:

Cao cấp


 BÀ HUỲNH THỊ KIM DUNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/11/2016

* Sinh ngày: 23/11/1966

* Quê quán: Bình Định - Thăng Bình - Quảng Nam

* Nơi ở hiện nay: Số 70 - Hà Huy Tập - TP Đà Nẵng

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/05/1999

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỨC
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 18/4/2008

* Sinh ngày: 1958

* Quê quán: Đại Lãnh- Đại Lộc- Quảng Nam

* Nơi ở hiện nay: 105 Hải Hồ- TP Đà Nẵng

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 04/5/1998

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Đại học

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN HUY HẢI
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

* Sinh ngày: 02/02/1965

* Quê quán: Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/4/2011

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Trung cấp


ÔNG LÊ VĂN TÁM
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 28/12/2015

* Sinh ngày: 15/09/1969

* Quê quán: Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam

* Nơi ở hiện nay: K354/37 Trần Cao Vân- Đà Nẵng

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 27/11/2004

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ kế toán

* Trình độ chính trị: Cao cấp