LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC II
 
ÔNG NGUYỄN HỒNG THÁI
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 25/04/1012

* Sinh ngày: 19/05/1957

* Quê quán: Kỳ Lạc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

* Nơi ở hiện nay: Quỳ Hợp - Nghệ An

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/06/1981

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

* Trình độ chính trị: Cử nhân

 

ÔNG PHAN VĂN THƯỜNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 25/04/2012

* Sinh ngày: 20/03/1963

* Quê quán: Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: P.Hưng Phúc - TP.Vinh - Nghệ An

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

* Trình độ chính trị: Cao cấp
 
ÔNG VÕ TIẾN THỊNH

* Chức vụ

Phó Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

15/04/2013


* Sinh ngày:

05/09/1965


* Quê quán:

Nam Cường - Nam Đàn - Nghệ An


* Nơi ở hiện nay:

P.HưngBình- TP.Vinh- Nghệ An


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

15/05/1995


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh


* Trình độ chính trị:

Cao cấp