LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I
 
ÔNG MAI VINH
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/2010

* Sinh ngày: 03/8/1956

* Quê quán: Hà Ngọc - Hà Trung - Thanh Hoá

* Nơi ở hiện nay: Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/2/1989

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG DƯƠNG NGỌC MÁY
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/2008

* Sinh ngày: 10/06/1959

* Quê quán: Tam Thuấn - Phúc Thọ - Hà Tây

* Nơi ở hiện nay: Tổ 51 - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/11/1983

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG VÕ HUY TÍNH
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/2003

* Sinh ngày: 17/02/1953

* Quê quán: Hương Thủy - Hương Khê - Hà Tĩnh

* Nơi ở hiện nay: Số 7 - Phòng 312 - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 15/09/1984

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG VŨ KHÁNH TOÀN
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 20/9/1964

* Quê quán: Thọ Phú - Triệu Sơn - Thanh Hóa

* Nơi ở hiện nay: Số 42B - Ngõ 12 - Đường 800A- Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 08/03/1997

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp