LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VII
 
ÔNG PHẠM THANH SƠN
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/07/2011

* Sinh ngày: 11/05/1960

* Quê quán: Cẩm Chế - Thanh Hà - Hải Dương

* Nơi ở hiện nay: Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/02/1986

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Đại học tài chính - Thạc sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG TRẦN NHẬT THÀNH
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/10/2007

* Sinh ngày: 22/09/1959

* Quê quán: Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định

* Nơi ở hiện nay: Ba Đình - HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 24/10/1994

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG VŨ VĂN CƯỜNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 16/03/2015

* Sinh ngày: 1965

* Quê quán: Hồng Thuận - Giao Thủy - Nam Định

* Nơi ở hiện nay: Định Công Thượng – Hoàng Mai – Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/03/1989

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 


BÀ ĐÀO THỊ THU VĨNH
* Chức vụ Phó Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/7/2011

* Sinh ngày: 1967

* Quê quán: Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương

* Nơi ở hiện nay: Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/04/1996

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ tài chính

* Trình độ chính trị: Cao cấp