LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VI
 
ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 16/03/2015

* Sinh ngày: 15/08/1963

* Quê quán: Nghi Ân - Nghi Lộc - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: Cầu Giấy - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 1993

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG HOÀNG ĐỨC LÂN
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/4/2013

* Sinh ngày: 29/06/1959

* Quê quán: Nam Cường - Nam Đàn - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 05/03/1997

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG KHƯƠNG TIẾN HÙNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 02/01/2974

* Quê quán: Thạch Thất - Hà Tây

* Nơi ở hiện nay: Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/09/2004

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

* Trình độ chính trị: Trung cấp

 

ÔNG LÊ MINH NAM
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/04/2012 

* Sinh ngày: 28/02/1975

* Quê quán: Xuân Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

* Nơi ở hiện nay: Tập thể T36 - Bộ Công An, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/10/2001

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Trung cấp

 

ÔNG NGUYN VĂN LÂN

* Chức vụ

Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

16/03/2015

* Sinh ngày:

06/04/1963

* Quê quán:

Phúc Thọ - Hà Tây

* Nơi ở hiện nay:

P. Yết Kiêu - Hà Đông - HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

13/09/1984

* Dân tộc:

Kinh

* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ

* Trình độ chính trị:

Cao cấp