Tin tức - Sự kiện
Phỏng vấn Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: “Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược của ASEANSAI”
Phỏng vấn Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: “Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò  Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược của ASEANSAI”
Nhân dịp Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu Đoàn cán bộ cấp cao của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 4 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI), được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn,Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong 02 ngày 5,6/11/2017, Báo Đại biểu nhân dân đã phỏng vấn Tổng Kiểm toán nhà nước về nội dung Đại hội quan trọng này.
 
Nghiên cứu và phát triển
Singapore: Yếu kém trong quản lý tài chính ở khu vực công
Kiểm toán Nhà nước Singapore (AGO) mới đây đã công bố bản Báo cáo kiểm toán thường niên đối với khu vực công nước này, trong đó nêu bật những vấn đề liên quan đến kiểm soát tài chính lỏng lẻo, yếu kém trong kiểm soát công nghệ thông tin và việc thiếu sự giám sát đối với các dự án phát triển trong khu vực công.
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định số 1766/QĐ-KTNN ngày 24/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.
Quyết định số 1759/QĐ-KTNN ngày 23/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.
Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng.
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 16/11/2017 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số bất cập, hạn chế về cơ chế chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết.