Tin tức - Sự kiện
Đại hội đại biểu Công đoàn Kiểm toán nhà nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đại hội đại biểu Công đoàn Kiểm toán nhà nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 15/12/2017, tại Hà Nội, Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 công đoàn viên đến từ 33 Công đoàn trực thuộc Công đoàn KTNN.
Nghiên cứu và phát triển
Sai sót trong các khoản vay thế chấp tại Ngân hàng Laurentian Canada
Ngân hàng Laurentian Canada vừa tiến hành kiểm toán nội bộ. Qua kiểm toán, Laurentian Canada đã phát hiện nhiều vấn đề về hồ sơ, tài liệu và những sai sót liên quan đến dữ liệu khách hàng đối với một số khoản vay thế chấp có giá trị 89 triệu USD mà Ngân hàng này đã bán cho một công ty khác, dẫn đến giá cổ phiếu của Ngân hàng giảm xuống mức tồi tệ nhất kể từ năm 2009.
 
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Quyết định số 1967/QĐ-TTg ngày 07/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung.