Tin tức - Sự kiện
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 27/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nghiên cứu và phát triển
Công ty TNHH Ernst & Young dẫn đầu về số lượng cuộc kiểm toán các công ty đại chúng
Ngày 23/6 Accounting Today đưa tin xếp hạng trong năm 2015. Theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young đã vượt qua các đối thủ còn lại trong danh sách Big Four về số lượng các cuộc kiểm toán mà đối tượng là các công ty đại chúng.
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước
Quyết định ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp (sửa đổi)
Quyết định ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp
Quyết định ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước
Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Hồ sơ mẫu biểu kiểm toán
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
Dự thảo Quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước
Dự thảo Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước
Quyết định Ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng