Tin tức - Sự kiện
Báo Kiểm toán tổ chức lớp “bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”
Báo Kiểm toán tổ chức lớp “bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”(kiemtoannn.gov.vn) - Trong hai ngày 23 và 24/2, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN - 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, Báo Kiểm toán phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”.
Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Giới thiệu văn bản mới
Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền
Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.