Tin tức - Sự kiện
Họp Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền Ban Tổ chức Đại hội của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14)
Họp Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền Ban Tổ chức Đại hội của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14)(kiemtoannn.gov.vn) - Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), chiều ngày 07/12/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 (Tiểu ban TT-TT) đã tổ chức họp với sự tham gia của các thành viên Tiểu ban theo Quyết định. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng – Trưởng Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.
Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Giới thiệu văn bản mới
Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.
Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 .
Thông tư 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản
Thông tư 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng