Tin tức - Sự kiện
Thực thi có hiệu quả các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước
Thực thi có hiệu quả các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước“Các dự án đầu tư công đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, phát hiện thất thoát, lãng phí là nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước (KTNN) với chức năng là cơ quan hoạt động độc lập. Những năm qua KTNN đã thực hiện kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả tích cực” – Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nghiên cứu và phát triển
Hoa Kỳ: Bất an với hệ thống kiểm tra an toàn cháy nổ tại bang Houston
Cơ quan kiểm soát của TP. Houston, Hoa Kỳ mới đây đã chỉ trích năng lực yếu kém của Sở Phòng cháy chữa cháy bang Houston (HFD) trong việc thanh, kiểm tra các mối nguy hại tiềm ẩn, duy trì lịch kiểm tra thường xuyên và lưu giữ hồ sơ kiểm tra đối với các tòa nhà cao tầng của bang.
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định số 1006/QĐ-KTNN ngày 26/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành.
Quyết định 2056/QĐ-BGDĐT ngày 15/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
Quyết định số 966/QĐ-KTNN ngày 22/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 625/QĐ-KTNN ngày 20/4/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v thành lập Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước
Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN ngày 22/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động.
Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/06/2017của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020