Tin tức - Sự kiện
Phiên thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp: cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
Phiên thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp: cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015(kiemtoann.gov.vn) - Sáng 25/5/2016, tại Hà Nội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 48. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa tham dự phiên họp.

Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hoa Kỳ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của chính phủ: Cần giải quyết các thách thức trong quản lý tài chính và tài khóa dài hạn
Báo cáo về tình hình tài chính của chính phủ Hoa Kỳ cung cấp những thông tin quan trọng về tình hình tài chính của chính phủ và nhận xét mức độ tin cậy của số liệu phục vụ cho việc ra quyết định về ngân sách và tài chính của chính phủ. Báo cáo năm 2015 cho thấy chính phủ cần giải quyết ngay các thách thức trong quản lý tài chính và có những biện pháp ổn định tài khóa dài hạn.
Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
Quyết định Ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định Ban hành Đề cương, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán đối với cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định Ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực I
Quyết định về việc thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV

PHIM TƯ LIỆU
Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm toán lần thứ 3
Tổ quốc đã trao ta niềm tin
Để tình em ra khơi
Hành khúc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
Lời nhắn nhủ
Những con số cùng ta suy nghĩ
Nỗi nhớ Kiểm toán viên
Hành khúc Kiểm toán Nhà nước
Những sắc màu con số
Xem thêm